Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

ČTVRTEK_11.3.

PDF VERZE - ČTVRTEK

Ranní protažení

Yoga pozdrav slunci

Komunitní kruh

ON-LINE PŘES MS TEAMS – LIŠTIČKY (naše nejmenší :))

(Děti (především starší a předškoláci) by již měly více samostatně na dané téma hovořit, případně ho dále rozvíjet. Už se jedná o rychlejší povídání na toto téma. Děti by ho měly mít již upevněné.)

 • Opakování znaků jara – děti by již měly samy vyjmenovat znaky jara - slunce, déšť, vláha, květinky vystrkují růžky a lístečky, stromy nasazují na pupeny, občas nějaká ta duha, a co ještě přemýšlejte, co tam ještě patří?? Probouzí se příroda, zvířátka, broučci. Můžeme zařadit nové doplňující povídání na téma jaro…pomůžeme si obrázky z internetu – opakujeme si názvy jarních kytiček, co jsou to kočičky, děláte jarní úklid/pomáháte při jarní úklidu?
 • Opakování jarních sportů – děti by již měly samy s dopomocí vyjmenovat jarní sporty, které se probíraly v pondělí.
 • Otázkou dnešního dne je…..JAK SEMÍNKO CESTUJE???? Zde navážeme rovnou na environmentální výchovu:

Environmentální výchova

 1. Od semínka k rostlince - viz pracovní list. 
 2. Semínko cestuje: pracovní listy

  1. Povídáme si nad obrázkem – Jak semínko cestuje.
  2. POKUSY
  • Najdeme nejrůznější semínka – vyndáme semínko ze šišky, najdeme oříšek, zkusíme najít pampelišku, vyndáme semínka z paprik, rajčat, …
  • Některé semínko můžeme zkusit naklíčit na vatě – například semínka, které jste vyndali z papriky, rajčete.
  • S některými semínky děláme pokusy – zkoušíme, jak semínko může cestovat - kam semínko odnese vítr a jaké semínko (oříšek asi ne, ale semínko pampelišky ano, atd.), zkusit poslat po vodě, můžeme ho nechat někde na parapetu, jestli si pro něj přijde zvířátko, pokud máme zvířátko doma, můžeme mu semínko položit na srst, atd.

Ranní cvičení

Fyzický rozvoj, pohybová koordinace

Básnička s pohybem:

V zemi malé semínko              (ve dřepu opíráme tvář o spojené dlaně – spíme)

spinká jenom malinko.        

Když sluníčko zasvítí,             (rukama uděláme velký kruh a dlaně opět spojíme před hrudí)

začne pěkně klíčiti.                (pomalu se spojnými dlaněmi s pohybem zleva doprava si stoupáme)

Klíčí stále výš a výš,              

až poupátko uvidíš.               (ruce rozpojíme nad hlavou do „V“)

A pak z toho poupěte,          (s rukama nad hlavou se točíme na jednu stranu…)

nádherný květ vykvete.         (…a na druhou stranu)

Svačinka/pauza cca 20-30min

Předčtenářská příprava

 1. Otázky k pohádce O sněženkové víle – viz čtení pohádek před spaním pondělí/úterý. Starší děti by si měly zkusit vzpomenout bez nového čtení pohádky. Menším dětem je dobré pohádku přečíst před tím, než si o ní budete povídat. Viz níže – čtení před spinkáním.
 2. Otázky zde nebudeme vypisovat všechny – je potřeba otázky nastavit podle věku a schopností dětí.
  • Starší děti – převypráví příběh po svém. Nerušit, neopravovat. Pokud si někde nebyly jisté, nebo něco pomotaly, tak jim poté, co dovypráví, můžeme formou otázek pomoci příběh „opravit“.
  • Mladší děti mohou zkusit také převyprávět příběh pro svém – nerušila bych jejich vyprávění, nechala je vše dovyprávět a pak začít s otázkami. Některé děti nebudou chtít vyprávět, tak s nimi můžete příběh dát do kupy rovnou formou otázek :
 • Víla Sněženka byla jarní nebo zimní víla?
 • Jak se jmenovaly kamarádky víly Sněženky?
 • Proč byla víla Sněženka smutná?
 • Kam odlétla víla Sněženka od svých kamarádek?
 • Líbil se jejím kamarádkám nápad s převléknutím šatů?
 • Co se stane, když nebude mít víla Sněženka své bílé šaty?
 • Proč byly děti ze školky smutné?
 • Našli kamarádky vílu Sněženku?
 • A jak příběh dopadl.

(Otázky si můžete samozřejmě doplnit o další, své.)

     3. Děti by měly nakreslit příběh, který si vyslechly. Vše je čistě na jejich fantazii. Můžou formou komiksu, nebo jen jeden obraz – co je nejvíce zaujalo…důležité je nechat dětem úplně volnou ruku v jejich tvorbě.

     4. Najdi čtyři rozdíly: pracovní list.

Pobyt a hra venku

Procházk: Na procházce, nebo na zahradě pozorujeme, jak se příroda probouzí…

OBĚD

Příprava a sklízení

ODPOČINEK

O sněženkové víle

Sněženková víla byla jarní víla, která vládla všem sněženkám. Díky ní tyto jarní květinky zdobí zahrádky ještě před tím, než roztaje poslední sníh. Sněženková víla nosila krásné bílé šaty, ale přesto s nimi nebyla spokojená.

„Všechny ostatní jarní květinové víly mají šaty krásně barevné. Jen já musím nosit obyčejné bílé,“ vzdychala.

Marně se ji její kamarádky, Narcisková a Krokusová víla, snažily přesvědčit, že její šaty jsou nádherné.

„Žádná z nás nemá tak čisté a skvostné šaty jako ty. Jsou krásně bílé jako čerstvě napadaný sníh,“ ujišťovala ji Narcisková víla. „Jenže na sněhu vůbec nejsou vidět. Kdo si všimne sněženek, když sníh ještě neroztál?“ mračila se Sněženková víla. „To tvé žluté šaty na sněhu krásně září.“

„Ale tvoje šaty jsou tak půvabné. Bílé šaty mívají nevěsty a ty jsou vždy nádherné,“ přidala se Krokusová víla. „Tak si je vezmu, až se budu vdávat,“ dupla si nožkou Sněženková víla. „Teď chci mít šaty barevné jako máte vy.“

„Ale ty si nemůžeš šaty převléknout,“ vyděsily se ostatní víly. „Jsi Sněženková víla, pokud nebudeš jako sněženka vypadat, nemůžou sněženky na jaře kvést.“

Sněženkové víle to bylo jedno. Proč zrovna ona by měla mít nezajímavé bílé šatičky? Odlétla od svých kamarádek a začala se rozhlížet po nových šatech. Moc se jí líbí ty žluté, jako má víla Narciska. Dolétla mezi narcisky a domluvila se s nimi, že si od nich jedny šaty vypůjčí. Převlékla se a odlétla pryč.

Mezitím k narciskám dolétly její kamarádky a našly na zemi pohozené sněženkové šaty. Víly se lekly. Musí vílu Sněženku co nejdříve najít. Když nebude Sněženková víla ve svých šatech, zmizí sněženky ze všech zahrádek a trávníků.

Rozlétly se každá jiným směrem. Víla Narciska k lesu, víla Krokuska k městu. Víla Narciska po cestě letěla kolem zahrádek. Zastavila se a rozhlédla. Ráno tu ještě kvetly sněženky. Teď už po nich nebylo ani památky. Všechny sněženky ze zahrádek zmizely.

Víla Krokuska letěla kolem školky. Děti se zrovna vracely z procházky a byly nějaké smutné. Paní učitelky kroutily hlavami. Vydaly se s dětmi na procházku prohlédnout si jarní kytičky, ale nenašly ani jednu sněženku. Vůbec neví, jak je to možné.

Krokusová víla se otočila a letěla k lesu. Takhle to nepůjde. Musí spojit síly a co nejdříve najít Sněženkovou vílu. Za chvilku dohnala vílu Narcisku. Pořád ještě zamyšleně koukala přes ploty zahrádek. Víla Krokuska jí řekla, co právě zjistila u školky.

Víly přemýšlely, co dál. Najednou uslyšely slabounký pláč. Vydaly se tím směrem a našly pod větvičkou keře plakat Sněženkovou vílu.

„Pročpak tady tak sedíš a pláčeš?“ pohladily ji po vláskách. Víla zvedla uplakaná očka a vzlykla: „Když já jsem tak chtěla mít krásné žluté šaty, jako máš ty, Narcisko. Jenže teď je mám a na žádné zahrádce už nekvete ani jedna sněženka. Co tomu řeknou ostatní květinové víly? A co tomu řeknou děti, když se budou chtít se svými rodiči podívat na sněženky a žádné nenajdou? Sněženky přece jsou tak krásné kytičky s květy bílými jako čerstvě napadaný sníh nebo jako půvabné šaty nevěsty. “

Víly se na sebe podívaly. „Takže už ti nevadí, že bys nosila obyčejné bílé šatičky?“

„Ale vůbec ne. Chtěla jsem zářivé šaty, jako máte vy dvě, ale vůbec jsem si neuvědomila, že bílá barva je také důležitá. A bez bílé barvy by žádná sněženka nebyla sněženkou.“

„No, naštěstí se to dá snadno vyřešit,“ usmála se Krokusová víla a vytáhla sněženkové šaty, které vzala s sebou.

„Vy jste mi je přinesly?“ rozzářila se Sněženková víla a hned se do svých šatů převlékla. Zatočila se dokola a vzlétla. Rozletěla se nad okolní zahrádky, trávníky i parky. Všude zase kvetly sněženky. A mezi narciskami, krokusy a ostatními kytičkami jim to náramně slušelo.