Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

ČTVRTEK_1.4.

PDF VERZE - ČTVRTEK

Ranní cvičení

Protažení + relaxace

 • Protažení:

Děti si lehnou na zem na záda. Obě ruce protahují najednou jedním směrem a nohy opačným. Jako lano, které se napíná. Potom se děti stočí do klubíčka (protipozice).

Děti si kleknou na všech čtyři. S nádechem vyhrbí záda směrem vzhůru (jako naježená kočka). Pak s výdechem záda prohnou, hlava směřuje vzhůru.  Protipozice – řekněte dětem, ať udělají kamínek. Znají ze školky ;-)

Děti si stoupnou rovně, zhluboka se nadechnou.  S výdechem se předkloní a prsty se snaží dotknout země. S nádechem se přes kulatá záda pomaličku opět narovnají.

 • Relaxace – dětská meditace:

Relaxační techniky pro děti přispívají k jejich zklidnění a zlepšení výkonnosti, sebeovládání a sebekontroly, čímž zároveň napomáhají k lepšímu životnímu stylu a k umění lépe zvládat zátěžové situace.  Relaxace pomůže dětem, které jsou úzkostné, neklidné, nesoustředěné, které trpí nočními můrami, vadami řeči, tiky, a které somatizují – tedy převádějí psychickou zátěž na tělesné příznaky (typické je bolení bříška, pro které není jiné vysvětlení).

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=inDocN5Hhec

Básnička s pohybem:

Hody, hody doprovody,                 Pohyb rukou, jako když koledujeme                                                        
já jsem malý zajíček,                  Prsty napodobíme zaječí ouška
utíkal jsem podle vody,               Hopkáme jako zajíček
nesl košík vajíček.                       Spojíme ruce před bříškem jako bychom objímali košík

Potkala mě koroptvička,               Máváme rukou na pozdrav
chtěla jedno červené,                  Spojíme dlaně a uděláme z nich mističku
že mi dá lán jetelíčka                  Rukama opíšeme veliký kruh
a já říkal: Ne, ne, ne.                  Prstem uděláme gesto nesouhlasu

Na remízku mezi poli,                  Ruku zvdneme a obloukem natáhneme před sebe
mám já strýčka králíčka,              Prsty napodobíme zaječí ouška
tomu nosím každým rokem,          Spojíme ruce před bříškem jako bychom objímali košík
malovaná vajíčka.                        Spojíme dlaně a uděláme z nich mističku

KOMUNITNÍ KRUH

ON-LINE PŘES MS TEAMS – LIŠTIČKY (nejmenšíJ)

(Děti (především starší a předškoláci) by již měly více samostatně na dané téma hovořit, případně ho dále rozvíjet. )

 • OTÁZKA DNE: Zdobil jsi někdy velikonoční vajíčka? A jak?

Téma týdne: Malovaná vajíčka

Velikonoce:

 • OPAKUJEME:
  • Co je to za svátek? ( V dřívějších dobách se v tomto čase oslavovalo procitnutí přírody ze zimního spánku. Šlo o vítání jara. Také je to největší křesťanský svátek – zmrtvýchvstání Ježíše Krista)
  • Jaké známe znaky Velikonoc.
  • Vysvětlení, že jde o pohyblivý svátek – každý rok se slaví v jinou dobu a to vždy první neděli po prvním jarním úplňku, který může být v období mezi 22.3-25.4. Velikonoční koledování – zvyk, koledníci chodí s pomlázkou mrskat děvčata z okolí. Přitom se odříkávají různé kolední říkanky. V některých krajích se vedle šlehání pomlázkou dívky polévají vodou.
  • Pomlázka – spletený svazek proutků, který bývá na tenčím konci ozdoben barevnými pentlemi.
  • Odměna pro koledníky – pentle, vajíčka, sladkosti
 • NOVĚ SE UČÍME O:
  • Žlutá je barva jara. Vyjmenuj kytku (pampeliška), ovoce (hruška), ptáčka (kuřátko), které jsou žluté. Co dalšího, co má žlutou barvu, znáš?
 • DNES MÁME – Zelený čtvrtek - i když vznikl název tohoto dne záměnou německých slov grein (pláč) a grün (zelený), všechno zelené je na Zelený čtvrtek vítáno.Připravují se zelené pokrmy, nejčastěji z jarních bylinek (kopřivy, špenát, pažitka) a snídají se jidáše
Svačinka/pauza cca 20-30min

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

VELIKONOČNÍ POMLÁZKA

K velikonočním svátkům neodmyslitelně patří pomlázka. Zkuste si ji uplést sami doma :-)

Podrobný návod najdete na videu: https://www.youtube.com/watch?v=LUezhB42ryE

PŘEDČTENÁŘSKÁ PŘÍPRAVA

Pohádka: O barevných vajíčkách (práce s pohádkou viz níže)

V jednom kurníku vzácná slepička seděla. Jen barevná vajíčka ta slepička snášela. V pondělí dávala modrá, ve středu zelená, v pátek krásná červená. Hospodář si drbe brady, za chvíli už ví si rady. Chtěl se na trh rychle vydat, všechna vejce draze prodat. Na trhu pán pyšně stojí, slípka v kleci, ta se bojí. Každý však chce vejce od ní, pánův měšec už se plní. Pán penízky v dlaních válí, těší se z nich jako malý. Jenže – v kleci sedět celý den, snášet vejce, nesmět ven...to je vážně věc moc zlá. A tak těžká chvíle na slepičku dolehla. Jako v chvílích starostí, když nám barva z tváře mizí, zmizela i z vajíček, vypadají jako cizí. Celá bílá – jako jiné. Co jen poví hospodář? Co se asi stane? Hospodář, ten dostal zlost. „Bílých vajec máme dost!“ Slepička ví, co je třeba. A vydá se na cestu, nový domov jde si hledat. Nebyla to cesta dlouhá za vlídnými hospodáři, slepička je brzy našla a už se jí dobře daří. A když přišel klidný čas, objeví se barva zas. Však si lidé povídají, že ta vzácná slepička zase začala snášet ta barevná vajíčka. A ten, kdo je nestihl získat, vzal si štětec, barvy. A aby si nemohl stýskat, sám si vejce barví.

Práce s pohádkou:

 1. O kom byla pohádka? Čím byla slepička zvláštní? Co s ní hospodář udělal? Líbilo se to slepičce? A co se potom stalo, když slepička byla smutná? Líbilo se to hospodáři? Kam slepička šla, když ji hospodář vyhnal? Tam už se slepičce líbilo? Barvíte také na Velikonoce vajíčka?
 2. Prstové cvičení: Spojením palců vytvoříme obraz ptáka. Ostatní prsty mávají jako křídla.
 3. Děti namalují slepičku. Dokreslují k ní tečky se slovy: Zob, zob, zrníčka, zobe, zobe, slepička.

Pobyt a hra venku

OBĚD

Příprava a sklízení

ODPOČINEK

Dětem můžete pustit pohádku, kterou namluvila naše teta Markétka. Můžete pustit kousek a další zase další den. Příběh má asi 5hod a je to celá knížka.

Heidi, děvčátko z hor: https://www.youtube.com/watch?v=pFvBGSKCuVY