Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

Základní škola Liška Bystrouška

Nově vznikající Základní škola Liška Bystrouška je návazností na již několik let úspěšně fungující mateřskou školku Liška Bystrouška ve Zbibech.
První třída společná pro 1. až 3. ročník by se měla otevřit v září 2021 v dočasných prostorech. Moderní budova nové školy se bude stavět v prostoru bývalých kasáren v Klecanech.
Plánujeme kapacitu pro 9 tříd. Maximální počet dětí ve třídě bude 17. Součástí školy budou i odborné učebny.
 
Zásadní jsou pro nás principy naší školy:
Demokratické principy aplikované v každodenním životě školy – spolupodílení se studentů na pravidlech školy, spoluzodpovědnost za vlastní vzdělávání a výsledky
•Vzdělávání bez nátlaku, hrozeb a nesoutěžní prostředí
Badatelské, projektové a prožitkové vyučování podporující zachování zájmu „učení se sám kvůli sobě“
•Důraz na individuální potřeby a zvláštnosti studentů
•Přátelská až rodinná atmosféra
•Podporovat u dětí touhu poznávat a vzdělávat se
•Dělení dětí do „hnízd“ v rámci třídy pro podporu týmové práce
Spolupráce dětí napříč různými ročníky
 
Důraz bude kladen i na pedagogický sbor, který bude na stejné myšlenkové vlně, projde kurzem Respektovat a být respektován a bude praktikovat NEautoritativní přístup.
 
Podstatnou vizí je vzdělávací strategie, díky které se naše škola bude odlišovat od všech okolních:
Věkově smíšené skupiny na prvním stupni
•Výuka v integrovaných blocích 
•Individuální plánování a hodnocení 
•Rozvoj sociálních, komunikativních a personálních kompetencí 
Práce s chybou 
•EVVO a učení venku
 
V neposlední řadě si necháváme záležet na zázemí pro studenty a pedagogy. Škola bude moderní ve všech principech.
 
V případě, že byste se rádi dozvěděli bližší informace o naší škole a návázali spolupráci, tak nás prosím neváhejte kontaktovat na info@skolkabystrouska.cz.
náhled