Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

Zápis 2021/2022

Přijímací řízení a kritéria pro přijetí

pro školní rok 2021/2022

(upravená kritéria s platností od 25. 3. 2021)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Na základě těchto opatření se mění kritéria zápisu následovně.

 Zápis do MŠ Liška Bystrouška pro školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech:

02. května – 15. května 2021

ORGANIZACE ZÁPISU

1. Podání přihlášky bude organizováno:

a) bez osobní přítomnosti dítěte a jeho zákonného zástupce a přihlášku bude možné podat:

   • Datovou schránkou – ID dat.schárnky – adcszpg
   • Emailem – pouze s elektronickým podpisem na adresu barbora@skolkabystrouska.cz
   • Poštou – podepsanou žádost o přijetí na adresu MŠ Liška Bystrouška, Zdibsko 163, 250 67  Klecany – Zdiby
b) s osobní účastí:
   •  12. května od 14:00 – 17:00
   •  13. května od 14:00 – 17:00
K zápisu je nutné registrovat se přes webový formulář: ZDE. V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit ani jednoho z uvedených termínů, kontaktujte ředitelku MŠ a domluvte si individuální termín.
 
 
2. Je nutné zaslat (ad bod 1.a) nebo s sebou donést (ad bod 1.b):
 • Rodný list dítěte (kopie). 
 • Platný doklad totožnosti zákonného zástupce (kopie).
 • PRIHLÁŠKU (dokument ke stažení ZDE)
 • POTVRZENÍ OD LÉKAŘE (dokument ke stažení ZDE)!
 • V případě cizinců je nutný pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkaz zdravotní pojišťovny.
 • VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK (dokument ke stažení ZDE).

(Ostatní dokumenty – Evidenční list, Prohlášení a Smlouva jsou potřeba až po přijetí dítěte do docházky do naší MŠ. Není tedy třeba nosit je k zápisu, je to však možné.) 

Kritéria při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy Liška Bystrouška:
Při rozhodování o zařazení dítěte do Mateřské školy Liška Bystrouška s.r.o. vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené skupiny dětí. Za účelem jejího vytvoření přihlížíme k věku - přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s odkladem povinné školní docházky.
Dále se rozhoduje o zařazení dítěte do MŠ Liška Bystrouška u dětí, které dosáhly stejného věku k 1.září, následovně – v tomto případě jsou přednostně přijímány děti, které mají ve školce sourozence, děti, které chtějí v naší MŠ plnit celou předškolní docházku (tedy zůstat do 6-7 let) a děti, které mají zájem o vícedenní a celodenní docházku.  
 
Výsledek zápisu zveřejníme na veřejně přístupném místě na budově školy a webových stránkách školy nejpozději – 13. června 2021. 
 
Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně – s odesláním nejpozději do 20. 6. 2021.
 
U přijatých dětí bude následovat podepsání smlouvy o vzdělání v individuálně domluveném termínu.
                                                                                                                                          
Ředitelka MŠ                                                                                                                              
Bc. Barbora Procházková 
 
Zápis - rezervace termínu
 *
 *
 *
 *
Vyberte den a hodinu, kdy se dostavíte k zápisu *
Kontakt na zákonného zástupce, který vyplnil formulář:
 *
 *
 *
Mám zájem o zasílání novinek na uvednou emailovou adresu!
Odesláním tohoto formuláře dávám svůj souhlas dětskému centru Liška Bystrouška, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.