Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

ČTVRTEK_18.3.

PDF VERZE - ČTVRTEK

Ranní cvičení

Básnička s pohybem:

Kuřátko má malé nožky,                       děti se drží za ramena a dělají křidélka

po dvorku si cupitá.                             cupitají na místě

Za ním slípka hop hop hop,                  skáčou na místě snožmo

a pak kohout skok skok skok.               skáčou do prostoru
 

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ NA PLOSKY NOHOU - viz video

KOMUNITNÍ KRUH (KK)

ON-LINE PŘES MS TEAMS – MENŠÍ DĚTI

(Děti (především starší a předškoláci) by již měly více samostatně na dané téma hovořit, případně ho dále rozvíjet.)

 • OTÁZKA DNE: Kdo je tvůj hrdina? Proč?
 • Téma týdne - Jaro a zvířátka na statku.
         OPAKOVÁNÍ Z PŘEDEŠLÝCH KK – děti by měly být méně pasivní a více aktivní a měly by již odpovídat na dané téma.
 • Jaro je především ve znamení nového života – jak se říká mláďatům od – psa, kočky, koně, ovce, kozy, krávy, slepice, husy, kachny, atd.
 •  V čem zvířata žijí? Jaká-kde? ( nora-liška, vůl-chlév, kůň-stáj, veverka-dutina stromu, pták-hnízdo, atd…)
 • Proč jsou pro nás zvířátka užitečná? Co užitečného z nich máme?
  • Kráva: mléko – maso – kůže..
  • Ovce: mléko – maso – vlna..
  • Slepice: vajíčka – maso -…
  • Atd….prasátka, kozy, …
  • Předškoláci a starší děti: rozdíly mezi savci a ptáky

            Př: savci rodí živá mláďata x ptáci se líhnou z vajec, savci sají mléko od matky…

 • TÉMA MŮŽEME ROZŠÍŘIT O DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI.

Básnička na tento týden:

Co se to tam venku stalo?

Vypadá, že začlo jaro.

Jaké jaro? Co to je?

Proč mi nedá pokoje?

Slunce svítí, k tomu hřeje,

na třešni už špaček pěje.

Sněženky se derou ven,

noc se krátí, dlouží den.

No tak hola, pojďte ven!

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Výsev rajčat/okurek

Připravte si:

3 prázdné a vymyté kelímky od jogurtu, zahradní zeminu, potravinářskou folii, gumičku, tužku/vidličku a 3 semínka – ta najdete ve velikonočním balíčku. Je to malá papírová kapsička přelepená izolepou.

Postup:

Do každého kelímku nasypeme zeminu téměř po okraj. Prstem uděláme důlek 0,5-1cm a vložíme 1 semínko. Poté semínko zahrneme hlínou a kelímek překryjeme folií a ke kelímku přichytíme nejlépe gumičkou. Do fólie uděláme tužkou nebo vidličkou dírky. Přiměřeně zaléváme. Kelímek dáme na teplé slunné místo.

!Starší děti a předškoláci by měli zvládnout pracovat samy, dle obrázkového návodu – NÁVOD. (Foto zdroj: Kniha pro malé zahradníky (Flora Becker))

PŘEDČTENÁŘSKÁ PŘÍPRAVA

 • Pohádka „ Jak mluví zvířátka“ – (práce s pohádkou viz níže :-))
To, co já vám dneska povím, bude krátká pohádka a my se v ní naučíme, jakpak mluví zvířátka. Byl vám jednou jeden statek, plný rodin od zvířátek. Byli tu pejskové, kočky, slepice, ovce, krávy, dokonce i prasátka, a teď když to všechno víte, začne naše pohádka.

Pejsek Bobík u boudy stál, štěňátka svá k sobě zval. A jak na ně zavolal? No přece...(zaštěkal).

Kousek opodál Micka na sluníčku spala a pak, když se probudila, na koťátka zavolala. A jak na ně zavolala? No přece...(zamňoukala). V chlívku zase prasátko pořád by se cpalo, když na chvilku přestalo, na selátka volalo. A jak na ně zavolalo? Přece pěkně….( zachrochtalo). Ovečka za humny travičku spásala, a když se dost napásla, na jehňátka volala. Jenže byla daleko, a tak trochu ječela. A jak? Přece….( bečela). Zrovinka okolo slepice běžela, na jednou se zastaví, svoje děti vidí stěží. Jen plakat je slyšela. A jak na ni její děti volaly? No přece….( kdákaly-kvokaly). Ještě v maštali kráva stála. A telátko v koutě? Teprv stát se učí. A co přitom povídá? Inu, prostě….( bučí).

Práce s pohádkou:

1/ texty v závorkách – doplňuje dítě! :-)

2/ zeptejte se dětí, která zvířátka se v příběhu objevila

3/ zeptejte se dětí, zda si pamatují, jak se které zvíře projevuje

4/ můžete si ji zdramatizovat

 

Pobyt venku a hra

Oběd

Příprava a sklízení viz výše.

Odpočinek

Dětem můžete pustit pohádku, kterou namluvila naše teta Markétka. Můžete pustit kousek a další zase další den. Příběh má asi 5hod a je to celá knížka.

Heidi, děvčátko z hor: https://www.youtube.com/watch?v=pFvBGSKCuVY