Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

PONDĚLÍ_19.4.

 

RANNÍ CVIČENÍ

Jóga – celý týden budeme procvičovat 5 jogových pozic. Cviky jsou každý den stejné, aby se je děti naučily dobře ovládat. OBRÁZKY K JÓZE ZDE

Pozice strom: Základní postavení - stoj spatný. Pomalu přeneseme váhu na pravou nohu, levou nohu pokrčíme a chodidlem se opřeme o vnitřní stranu pravé nohy. Rukama přes upažení přejdeme do vzpažení, kde spojíme dlaně. Pomalinku spouštíme spojené ruce před hrudník. V této pozici chvilku vydržíme. Vrátíme se do základního postavení - stoj spatný, kde se uvolníme. Zacvičíme i na druhou stranu.

Pes hlavou dolů

V pozici psa hlavou dolů zpevníme střed těla, zatlačíme do dlaní a překlopíme nárty na celá chodidla, která zatlačíme na šířku boků do podložky. Vytlačujeme se od celých dlaní, máme rovná záda, ramena tlačíme od uší, sedací hrboly jsou nejvyšším bodem našeho těla, jako bychom je chtěli opřít o strop.

Ježek

Základní postavení: leh na zádech. Přednožíme skrčmo, obejmeme rukama kolena a přitáhneme je co nejblíže k tělu. Výdech: předkloníme hlavu ke kolenům. Nádech: vrátíme se do lehu.

Kobylka

Základní postavení: leh na břiše s rukama podél těla a hlavou opřenou o bradu. Ruce zasuneme pod stehna. Výdech: zanožíme pravou nohu (nebo obě nohy) a chvilku v této poloze vydržíme. Nádech: pravou nohu (nebo obě nohy) přinožíme zpět (položíme na podložku). Zacvičíme i na levou nohu.

Tygr

Základní postavení: klek sedmo (vadžrásana)
Předpažíme a zvolna přecházíme do vzporu klečmo.

Výdech: S výdechem svěsíme a uvolníme hlavu, skrčíme pravou nohu, až se koleno dotkne čela.

Nádech: zanožíme pokrčmo pravou nohu, zakloníme hlavu a pohled nám směřuje vzhůru.

Zacvičíme 4x pravou nohou a pak 4x levou nohou.

Nádech: zvedneme se do kleku a předpažíme.

Výdech: pomalu se vracíme do základního postavení: s nádechem se s předpaženýma rukama zvedneme do kleku a s výdechem si sedneme do kleku sedmo.

Básnička s pohybem

Třídíme odpad

I když jsme jen malé děti               Ukazovákem a palcem naznačíme „malé“ před obličejem

umíme už třídit smetí                     Několikrát ukážeme nataženou rukou do rázných směrů

modrá, žlutá, zelená                      Opakujeme ukazování druhou rukou

víme, co to znamená                     Palec nahoru

 

Nedá nám to žádnou práci           Kroutíme hlavou a rukou „ne ne ne“

už jsme jako dospěláci.                 Ruce dáme vzhůru

Papír, plasty, sklenice,                   Prsty ukazujeme jedna, dva, tři,

nápojové krabice.                           Dlaněmi obkreslíme obdélník

 

Prší, prší jen se leje,                        Z rukou vytvoříme stříšku nad hlavou

popelář se na nás směje.              Pořádně se „zakřeníme“

Rychle z auta vyleze,                      Rychle běžíme na místě

odpadky nám vyveze.                    A řídíme auto

KOMUNITNÍ KRUH

  • OTÁZKA DNE: Co děláš nejraději?

  • Povídáme si, co jsme zažili o víkendu…., co se nám líbilo , nelíbilo , co se nám podařilo…...

ROZUMOVÁ VÝCHOVA (navazuje na KK)

Povídáme si o planetě Zemi. Země totiž slaví svůj svátek a toto je dobrý důvod si Zemi a život na ní přiblížit. Kde jinde nejlépe začít, než u dětí v mateřských školách...Pobereme, jak vypadá glóbus, co na něm najdeme, proč je důležité se o naši planetu starat. Osvojení si správného vztahu k přírodě a okolí a z toho vyplývající ochrana životního prostředí.

 Den Země je den věnovaný naší planetě Zemi. Slaví se každý rok 22. dubna a to od roku 1970. Po celém světě se konají různé úklidové práce, festivaly, jarmarky a jiné aktivity. Cílem tohoto dne je upozornit na stále se zhoršující životní prostředí a ukázat možnost nápravy.

  • Třiď odpad a recykluj, autem jezdi co nejméně, nenič přírodu, neubližuj zvířatům ani rostlinám, neplýtvej, šetři vodu, energie,  nekupuj věci na jedno použití,kupuj raději domací potraviny
Svačinka cca 20-30min

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vlasy z květů - herbář

  • budete potřebovat bílou čtvrtku, lepidlo a vyčlenit si před úkolem čas na procházku, kde natrháte rostliny
  • rostlinky s dětmi pojmenujte, povídejte si, zdali jsou léčivé, pokud ano, co s nimi můžeme dělat, na co je použít, atp.
  • doma nakreslete libovolný obličej nebo použijte naší předlohu  - obrázek níže
  • a na místo vlasů, přilepte květy
  • následně usušte pomocí druhého papíru a zatížit například knihou

PŘEDLOHA ZDE

Pobyt a hra venku

OBĚD

Příprava a sklízení.

ODPOČINEK

Při pohádce...