Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

PONDĚLÍ_20.4.

PDF VERZE

Ranní cvičení

STOJÍ, STOJÍ STROMEČKY                                             otáčíme se vpravo, vlevo, ruce vzhůru

MAJÍ PĚKNÉ VĚTVIČKY                                                  pohladíme si ruce od prstů až k rameni

NA NICH LISTY, JEHLIČÍ                                                  prsty naznačují padání listí

AŤ TU NIKDO NEKŘIČÍ                                                   prst na ústa

Komunitní kruh

1. OTÁZKA DNE… Proč jsou zvířátka okolo rybníka smutná? obrázek viz příloha

2. Najdi co do rybníka a okolí nepatří.

3. Jak se máme chovat k přírodě a v přírodě?

4. Básnička

NAŠE ZEM JE ZEMĚKOULÍ,

VESMÍREM SE RÁDA KOULÍ,

ABY VONĚL CELÝ SVĚT,

OPATRUJ JI JAKO KVĚT.

5. Omalovánka viz příloha

Svačinka/pauza cca 20-30min

Rozumová výchova

Víte děti co se slaví dne 22.4.?

Je to svátek, který se nazývá DEN ZEMĚ. Den Země slaví milióny lidí z více jak 140 zemí světa. Po celém světě se konají jarmarky, festivaly, pochody, soutěže, koncerty, úklidové práce a jiné aktivity. Je to světový svátek životního prostředí, lidé na celém světě čistí planetu (uklízí lesy, sbírají odpadky,..), parky, okolí potůčků, potoků a řek.

PRACOVNÍ LIST VIZ PŘÍLOHA

Logopedie

1. Dechová cvičení

- Představte si, že stojíte v lese, postavíme se, zvedneme ruce- nadechneme se zhluboka a vydechneme ÁÁÁ

2. Rytmizace na obrázky, použijte obrázek z komunitního kruhu 😊

Nejprve slovo vytleskejte, potom zkuste říct první a poslední písmeno

  • Kačenky
  • Ryba
  • Láhev
  • Plechovka
  • Pneumatika
  • Žába
  • Stromy

Pobyt a hra venku

OBĚD

Příprava a sklízení viz výše.

ODPOČINEK

S pohádkou