Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

PÁTEK_17.4.

PDF VERZE - PÁTEK

Ranní cvičení

Já jsem pejsek jménem Rek,

hlídat chodím na dvorek.                                    Lezení v kleče

K zemi se já přikrčím

na zloděje zavrčím.                                              přikrčení se k zemi

Vrčím, vrčím, vrčím,                                           

pak do výšky skočím.                                          Výskok do výšky

Zloděj se moc vyleká,jak může, tak utíká.             Běh na místě 

 

Klapy, klapy, klap,                                                 natáhneme ruce a tleskáme s nimi před tělem

takhle chodí čáp.                                                   Chodíme pomalu, nohy zvedáme vysoko

Dlouhý zobák, dlouhé nohy,                                ukazujeme dle říkanky                 

k létání má také vlohy.                                         Máváme rukama jako ptáci křídly

Vidí všechno z daleka,                                           ruku nad oči

ničeho se neleká.                                                   Rukama děláme ne ne.

Komunitní kruh

1. Otázka dne: Co máš v plánu na víkend?
2. Opakování básniček
3. Hádanky :
  • Bílí kožich chundelatý, na krku má zvonec zlatý. Z nebe nebo z kopečka,přiběhla nám…..
  • Trávu mění na mlíčko,k tomu bučí maličko.Poznali jste? Sláva,je to totiž……
  • Je to zvíře chrochtavé,neustále špinavé.Navíc není králem v kráse!Poznali jste? Je to…..
4. Zhodnocení celého týdne, co jsme se všechno naučili
-   Jaká domácí zvířátka známe
-   Jaká zvířátka můžeme chovat v bytě/domě
-   Jaká zvířátka se chovají na dvorku
-   Jak nám mohou zvířátka sloužit a pomáhat
-   Přiřazování a pojmenování zvíře x mládě 
-   Popis zvířátek (např. kravička je velká a bučí)
-   Zvířátka a jejich obydlí (slepička – kurník, kůň - stáj)
-   Zvířátkové hádanky 

Svačinka/pauza cca 20-30min

Matematická příprava 

Pracovní list viz příloha     

Environmentální výchova 

ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ

Pokus - půda, hlína

Pozorování - Vezmeme do dlaně hrst hlíny, promneme ji mezi prsty, přivoníme k ní, zkusíme z ní udělat váleček. Podíváme se na hlínu lupou. Pozorujeme zrna a zrnka, ze kterých se skládá. Prohlížíme si různé druhy: hnědozem, černozem, hlínu z lesa, jíl, písčitou hlínu apod.

Pokus - kdo žije v hlíněPlastovou lahev ustřihneme ve třetin. Vršek otočíme a zasuneme do spodní části. Vrchní část naplníme zahradní zeminou, odumřelými rostlinami a listy, láhev necháme hodinu pod lampou. Všechen hmyz, který má rád tmu a vlhko, přeleze do spodní části. Teď si ho můžeme dobře prohlédnout.

Tělesná výchova

Cvičení a dýchání se zvířátky
Malý králíček
V lehu na zádech pokrčíme nohy, jednu ruku položíme dlaní na břicho, druhou pod bederní páteř. Provedeme nádech nosem (nafukujeme balónek, který si představíme na břichu), následně výdech ústy - SSS/ŠŠŠ - balónek upouští vzduch, který vyfukujeme.
Králíček spinká
Klek sedmo, s nádechem vzpor pokrčmo na předloktí, předloktí opřené o podložku, lokty se dotýkají kolen, hlava mírně zakloněná. S výdechem zpět do původní pozice.
Hra na loutky
Děti leží a plní pokyny.Popis činnosti:Děti leží a mají zavřené oči. Maminka dává pokyny, které děti plní. Např. Zatleskejte. Zvedněte jednu nohu. Zamávejte mi levou rukou. Pohlaďte si bříško. Dokážete si sednout bez otevření očí? Zvedněte pravou nohu těsně nad podlahu.
Pobyt a hra venku  

OBĚD

 Příprava a sklízení 

ODPOČINEK

 S pohádkou