Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

LPT - Život na farmě

Letní příměstský tábor "Život na farmě" je zaměřen na děti 4-10 let (mladší/starší po dohodě), které mají rády zvířata a kontakt s nimi, rády si o ně starají, chtějí se o nich dozvědět více a chtějí s nimi pracovat a vyzkoušet si například i trénink psa. Část dětí může mít v rámci tábora jízdy na koni. 
Podmínkou účasti na LPT s jízdami na koních je, aby dítě bylo schopno vést koně bezpečně v kroku a klusu, příp. ocválat koně na stěně nebo na lonži. Pokud si nejste jisti úrovní schopností dítěte, kontaktujte nás. 
Pro začátečníky a mírně pokročilé děti jsou vhodné letní příměstské tábory Koně.
 
Tábor není vhodný pro ALERGIKY - především s alergiemi na srst, trávu, seno, prach!
 
Cena:    2.990Kč (bez jízd na koni)
            4.050Kč (s jízdami na koních)
celodenní docházka od 7:30 - 17:00
 
* Každý den minimálně 30min tréninku na koni (pouze u LPT Život na farmě - s jízdami na koni).
* Zbytek dne bude zaměřen na teorii u koní (trénování koní, lonžování, práce ze země,...), práci kolem koní (čištění koní,krmení,...), teorii u psů (trénování, povely, zkouška psích agilit), návštěva drobného zvířectva v blízkém okolí (teorie péče o drobné zvířectvo + praxe u našich králíků), návštěva velbloudů a mnoho dalších aktivit kolem péče o koně i drobné zvířectvo. 
* Využíváme metodu "natural horsemanship".
* Celodenní pitný režim a strava.
* Celodenní kvalifikovaný dozor.
 
Po obědě budou mít děti klidový režim. Budou odpočívat při četbě pohádky nebo poslechem pohádky z CD (menší děti) nebo u stolních a společenských her (větší děti). Po odpočinku budou mít děti táborový program formou her a soutěží v rámci celotáborové hry, plus bude pokračovat dopolední program. Ukončení aktivního programu v 16:30.
 
Veškerý program (dopolední i odpolední) bude při vhodném počasí probíhat venku na zahradě.
 
V pátek probíhají od 14:00 ukázkové jízdy pro rodiče (pouze u LPT Život na farmě - s jízdami na koni). Čas si dohodnete individuálně s instruktorkou v průběhu LPT.
 
Cena zahrnuje:
Dozor, výuku teorie a jízd na koni/pony, program, svačinu, oběd druhou svačinu u odpoledního programu, veškeré potřebné materiály, pobyt v přírodě s kontakem se zvířaty a to v těsné blízkosti Prahy.
 
Časový harmonogram dne:
  7:30 -   9:00 - příchod
  9:00 - 12:00 - dopolední program
12:00 - 12:30 - oběd
12:30 - 13:30 - odpočinek
14:00 - svačina
14:30 - 16:00 - odpolední program
do 17:00 - odchod
 
Minimální počet dětí pro naplnění tábora je 7. V případě, že nebude tábor naplněn, může pořadatel tábor zrušit. Případně nabídnout jiný termín.
Charlie
Minnie
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LPT ŽIVOT NA FARMĚ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

 *
 *
 *
 *
Mám zájem o letní příměstský tábor na koních v termínu:  *
 *
 *
 *
 *
 *

PROHLÁŠENÍ

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s tím, aby osobní a zdravotní (citlivé) údaje mé dcery/mého syna, uvedené v přihlášce na LPT Liška Bystrouška, byly použity provozovatelem tábora po dobu tábora a pro účely tábora. (Dokumenty jsou po skonční LPT skartovány.) 

Dále prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí mé dítě na vybavení zařízení a nebo třetí osobě, v době pobytu. Zavazuji se tímto tuto škodu uhradit.

Prohlašuji tímto, že má dcera/syn provozuje veškeré aktivity na koni (výcvik, vyjížďka,atd. - týká se LPT Koně a LPT Intenzivní kurz jízdy na koni) na vlastní nebezpečí, z vlastní vůle a s mým výslovným souhlasem.

Souhlasím/nesouhlasím s tím, aby provozovatelé tábora a jím pověřené osoby pořizovaly fotografie, videa či zvukové záznamy mé/mého dcery/syna z aktivit tábora a byly zveřejněny na webových stránkách www.skolkabystrouska.cz a https://www.facebook.com/ekoskolkabystrouska . *
Souhlasím/nesouhlasím s tím, že v případě potřeby (k lékaři) bude můj/má syn/dcera přepravován/a osobním vozidlem (osobou zodpovědnou k řízení vozu). *
Souhlasím/nesouhlasím s tím, aby mé dítě bylo v kontaktu se zvířaty Mateřské školy Liška Bystrouška s.r.o., mohlo je hladit, krmit, vyčesávat, čistit jejich kotce (koně, králíci). *
Souhlasím/nesouhlasím s tím, aby mé dítě konzumovalo ovoce a zeleninu ze zahrádky Mateřské školy Liška Bystrouška s.r.o. *
Mám zájem o zasílání novinek na uvednou emailovou adresu!
Souhlas s provozním řádem a smluvními podmínkami *
Odesláním tohoto formuláře prohlašuji, že jsem si řádně přečetl Provozní řád a smluvní podmínky, jsem s nimi řádně srozuměn a se vším plně souhlasím.
Odesláním tohoto formuláře dávám svůj souhlas pro Letní příměstské tábory Liška Bystrouška, provozovanými fyzickou osobu Bc. Barbora Procházková, IČ 05727537, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.