Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

LT - Pobytové jezdecké soustředění

Letní pobytový víkend "Jezdeckého soustředění" je zaměřen na děti ve věku od 7 let, které jsou již pokročilými jezdci. Podmínkou účasti na kurzu je, aby dítě bylo schopno vést koně bezpečně v kroku a klusu, ocválat koně na stěně nebo na lonži.
(Pro začátečníky a mírně pokročilé děti jsou vhodné letní příměstské tábory Koně nebo Život na farmě.) 

POPIS TÁBORA

Děti budou spát ve stanech (vlastních) v zahradě MŠ Liška Bystrouška. K dispozici budou mít vnitřní hygienické zázemí (záchody/sprchy) a vnitřní prostory pro uložení věcí. V případě hodně špatného počasí můžeme spát i uvnitř. Ráno se budeme budit s výhledem na koně a večer se stejným výhledem usínat. Dopoledne budeme trénovat své jezdecké dovednosti a odpoledne se  půjdeme buď projít na vyjížďku nebo se budeme učit dovednostem práce ze země, trikové práci, horsmanshipu, případně když nám to počasí a podmínky dovolí, půjdeme plavit koně do Klecánek. V mezičase se o koně i postaráme - nakrmíme, vyčistíme, vykydáme. Bude čas i na zábavu a večer posedíme u ohně a budeme si povídat - jak jinak, než na téma koní :-D
 
Cena:    4.200Kč
Termín:  28.-30.6.2024
 
Cena zahrnuje: 
* Individuální přístup - maximální počet účastníků 10
* Každý den minimálně 45min tréninku na koni dopoledne + odpoledne práce ze země/vyjížďka/případně plavení koní (Odpolední program bude uzpůsoben schopnostem dětí a počasí. Je tedy možné, že na plavení nakonec nedojde, nebo že se nedostaneme na vyjížďku, protože budeme více pracovat na jízdarně ze země. Pokud to jen trochu půjde, budeme se snažit obsáhnout všechny zmíněné činnosti. V dopoledním programu budou děti rozděleny do jezdeckých skupin dle výkonnosti.)
* Teorie práce u koní s praktickými ukázkami - děti si budou samy tyto věci zkoušet - trénování koní, lonžování, práce ze země, triková práce, základy Horsmanshipu; budeme se ale bavit i o tom, jaké jsou potřeby koní, jakou mají stavbu těla, jak rozpoznat jejich chování, jaké jsou u koní nemoci, ...
* Praxe u koní - čištění koní, krmení,...
* Využíváme metodu "natural horsemanship".
* Celodenní pitný režim a strava (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, příp.druhá večeře).
* Kvalifikovaný dozor
* Veškeré potřebné materiály (výtvarné, koňské, atp.).
* Možnost zapůjčení vesty a helmy. 
* V neděli proběhnou pro účastníky soustředění Hobby závody.

NÁSTUP NA TÁBOR

pátek 30.6.mezi 14:00-15:00 pod altánem (příchod branou od pole) - děti budou mít již připravenou svačinu a budou i tento den jezdit 

ODJEZD Z TÁBORA

neděle 2.7. od 14:00 do cca 15:00 závody pro děti - děti budou končit odpolední svačinou 
 
Časový harmonogram dne:
  7:30            - budíček
  7:30 -  8:30 - rozcvička + hygiena
  8:00            - snídaně       
  8:30 - 11:30 - dopolední program
10:00            - dopolední svačina
11:30 - 12:00 - příprava na oběd
12:00 - 12:30 - oběd
12:30 - 14:00 - odpočinek/osobní volno
14:00 - 17:00 - odpolední program
15:00             - odpolední svačina
17:00 - 18:00 - osobní volno
18:00 - 18:30 - příprava na večeři
18:30            - večeře
19:00 - 20:00 - osobní volno/hygiena
20:00 - 21:00 - večerní program (vyprávění příběhů, zpívání u ohně, atp.)
21:00            - večerka

 
Minimální počet dětí pro naplnění tábora je 7. V případě, že nebude tábor naplněn, může pořadatel tábor zrušit. Případně nabídnout jiný termín.
Charlie a Eli
Charlie a Eli
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LT POBYTOVÝ - JEZDECKÉ SOUSTŘEDĚNÍ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

 *
 *
 *
 *
Mám zájem o letní příměstský tábor na koních v termínu:  *
 *
 *
 *
 *
 *

PROHLÁŠENÍ

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s tím, aby osobní a zdravotní (citlivé) údaje mé dcery/mého syna, uvedené v přihlášce na Letní pobytový tábor Liška Bystrouška, byly použity provozovatelem tábora po dobu tábora a pro účely tábora. (Dokumenty jsou po skonční LPT skartovány.) 

Dále prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí mé dítě na vybavení zařízení a nebo třetí osobě, v době pobytu. Zavazuji se tímto tuto škodu uhradit.

Prohlašuji tímto, že má dcera/syn provozuje veškeré aktivity na koni (výcvik, vyjížďka,atd.) na vlastní nebezpečí, z vlastní vůle a s mým výslovným souhlasem.

Souhlasím/nesouhlasím s tím, aby provozovatelé tábora a jím pověřené osoby pořizovaly fotografie, videa či zvukové záznamy mé/mého dcery/syna z aktivit tábora a byly zveřejněny na webových stránkách www.skolkabystrouska.cz a https://www.facebook.com/ekoskolkabystrouska . *
Souhlasím/nesouhlasím s tím, že v případě potřeby (k lékaři) bude můj/má syn/dcera přepravován/a osobním vozidlem (osobou zodpovědnou k řízení vozu). *
Souhlasím/nesouhlasím s tím, aby mé dítě bylo v kontaktu se zvířaty Mateřské školy Liška Bystrouška s.r.o., mohlo je hladit, krmit, vyčesávat, čistit jejich kotce (koně, králíci). *
Souhlasím/nesouhlasím s tím, aby mé dítě konzumovalo ovoce a zeleninu ze zahrádky Mateřské školy Liška Bystrouška s.r.o. *
Mám zájem o zasílání novinek na uvednou emailovou adresu!
Souhlas s provozním řádem a smluvními podmínkami *
Odesláním tohoto formuláře prohlašuji, že jsem si řádně přečetl Provozní řád a smluvní podmínky, jsem s nimi řádně srozuměn a se vším plně souhlasím.
Odesláním tohoto formuláře dávám svůj souhlas pro Letní pobytový tábor Liška Bystrouška, provozovanými fyzickou osobu Bc. Barbora Procházková, IČ 05727537, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.