Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

Sportovně - fyzioterapeutický tábor

Letní příměstský sportovní tábor je zaměřen na děti ve věku od 4 - 10 let (mladší pouze děti docházející přes rok do MŠ Liška Bystrouška/starší po dohodě). 
 
NOVINKA pro rok 2024!!! 
Na sportovním táboře budou nově přítomny dvě fyzioterapeutky, které se s dětmi zaměří na kompenzaci a regeneraci pohybového aparátu a na obnovu chybných pohybových stereotypů - minimálně 2x denně 45min. A jelikož bude přítomen i hiporehabilitační terapeut, budou jeden den děti "rehabilitovat" i na koni. Pokud máte zprávu od lékaře, která doporučuje rehabilitační cvičení, zašlete nám ji spolu s potvrzením od lékaře.
 
Tábor je tedy vhodný i pro děti s mírnou skoliózou, vadným držením těla, vpáčenými kotníky, atp. 
 
Ve zbylém čase budou děti opět trávit čas sportovními aktivitami - každý den bude ranní rozcvička/jóga, jednotlivé dny budou zaměřeny na jednotlivé sporty - okusíme něco z míčových her, atletiky, jógy a základy gymnastiky a součástí budou i týmové hry. Děti se rozdělí na skupinky, dle výkonnosti a fyzických schopností.
 
Hlavní náplní tábora je seznámení dětí se základy jednotlivých sportovních disciplín a rozvíjení jejich sportovních disciplín. Součástí tábora bude i sportovní teorie, základy zdravého životního stylu a zdravého stravování. 
 
Děti budou každý den trénovat sportovní sestavu, kterou v pátek představí rodičům na závěrečném představení - v 15:30.
 
POZOR extra nabídka pro rodiče!!!
Máme novinku i pro rodiče a to služby fyzioterapeuta a nutričního poradce v časech, kdy si budete vyzvedávat dítě (16:30-19:00). V případě objednání individuálních služeb máte v ceně hlídání dítěte po dobu procedury/konzultace.
  • fyzio-cvičení (od 16:00 spolu s dětmi - v ceně tábora),
  • individuální fyzio/masáže,
  • individuální nutriční poradenství.
 
Cena:     3.850Kč
celodenní docházka od 7:30 - 17:00
Termín:  29.7.-2.8.2024
 
Cena zahrnuje: 
* Kvalifikovaný dozor
* Celodenní stravu + pitný režim
* Certifikovaný trenér dětských sportů, kvalifikovaný fyzioterapeut a hipoterapeut, certifikovaný nutriční terapeut
* Celotáborová hra se sportovním zaměřením, fyzioterapeutická cvičení, procházky do okolí s programem a hrami
Změna programu vyhrazena - vše je závislé na vhodném počasí pro vybrané aktivity. Nicméně vždy se snažíme a zatím se nám vždy podařilo, program dodržet i přes velké nepřízně počasí.
 
Tréninky probíhají v blocích 8:30 - 16:30. Od 16:30 - 17:00 mají děti volný program.
 
Po obědě budou mít děti klidový režim. Budou odpočívat při četbě pohádky nebo poslechem pohádky z CD (menší děti) nebo u stolních a společenských her (větší děti). Po odpočinku budou mít děti táborový program formou her a soutěží v rámci celotáborové hry, plus bude pokračovat dopolední program. Ukončení aktivního programu v 16:30.
 
Veškerý program (dopolední i odpolední) bude při vhodném počasí probíhat venku na zahradě.
 
Časový harmonogram dne: 
  7:30 -   8:30
  9:00 - 12:00 - dopolední program
12:00 - 12:30 - oběd
12:30 - 13:30 - odpočinek
14:00 - svačina
14:30 - 16:00 - odpolední program
do 17:00 - odchod
 
 
Minimální počet dětí pro naplnění tábora je 7. V případě, že nebude tábor naplněn, může pořadatel tábor zrušit. Případně nabídnout jiný termín.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - SPORTOVNĚ-FYZIOTERAPEUTICKÝ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

 *
 *
 *
 *
Mám zájem o letní příměstský tábor na koních v termínu: *
 *
 *
 *
 *
 *

PROHLÁŠENÍ

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s tím, aby osobní a zdravotní (citlivé) údaje mé dcery/mého syna, uvedené v přihlášce na LPT Liška Bystrouška, byly použity provozovatelem tábora po dobu tábora a pro účely tábora. (Dokumenty jsou po skonční LPT skartovány.) 

Dále prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí mé dítě na vybavení zařízení a nebo třetí osobě, v době pobytu. Zavazuji se tímto tuto škodu uhradit.

Prohlašuji tímto, že má dcera/syn provozuje veškeré aktivity na koni (výcvik, vyjížďka,atd. - týká se LPT Koně a LPT Intenzivní kurz jízdy na koni) na vlastní nebezpečí, z vlastní vůle a s mým výslovným souhlasem.

Souhlasím/nesouhlasím s tím, aby provozovatelé tábora a jím pověřené osoby pořizovaly fotografie, videa či zvukové záznamy mé/mého dcery/syna z aktivit tábora a byly zveřejněny na webových stránkách www.skolkabystrouska.cz a https://www.facebook.com/ekoskolkabystrouska . *
Souhlasím/nesouhlasím s tím, že v případě potřeby (k lékaři) bude můj/má syn/dcera přepravován/a osobním vozidlem (osobou zodpovědnou k řízení vozu). *
Souhlasím/nesouhlasím s tím, aby mé dítě bylo v kontaktu se zvířaty Mateřské školy Liška Bystrouška s.r.o., mohlo je hladit, krmit, vyčesávat, čistit jejich kotce (koně, králíci). *
Souhlasím/nesouhlasím s tím, aby mé dítě konzumovalo ovoce a zeleninu ze zahrádky Mateřské školy Liška Bystrouška s.r.o.  *
Mám zájem o zasílání novinek na uvednou emailovou adresu!
Souhlas s provozním řádem a smluvními podmínkami *
Odesláním tohoto formuláře prohlašuji, že jsem si řádně přečetl Provozní řád a smluvní podmínky, jsem s nimi řádně srozuměn a se vším plně souhlasím.
Odesláním tohoto formuláře dávám svůj souhlas pro Letní příměstské tábory Liška Bystrouška, provozovanými fyzickou osobu Bc. Barbora Procházková, IČ 05727537, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.