Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

Dramaťáček

Letní příměstský tábor DRAMAŤÁČEK je zaměřen na děti ve věku od 4 - 10 let (mladší pouze děti docházející přes rok do MŠ Liška Bystrouška/starší po dohodě). 
 
Cena:    3.700Kč
celodenní docházka od 7:30 - 17:00
Termín:  12.-16.8.2024
 
Děti se seznámí v rámci LPT s hrou na hudební nástroj a se zpěvem.
 
Dopolední program
* děti budou v průběhu týdne poznávat divadelní umění: herectví, hudbu, scénografii
* herectví - vzdělávání formou her - jevištní pohyb, správná mluva, gestikulace, mimika, uvolňování těla, koncentrace, ...
* hudební část - celý týden budou děti provázet písničky, které se objeví i v závěrečném představení v pátek
* scénografie - děti se naučí, jak se připravují kulisy pro divadelní jeviště a budou si je samy připravovat včetně masek na závěrečné představení
* každá cílená výuka je mozaikou rychle se střídajících aktivit, které jsou pro děti zajímavé
* veškeré aktivity (i cílená výuka) probíhají v zahradě
* celodenní kvalifikovaný dozor
 
Odpolední program
Po obědě budou mít děti klidový režim. Budou odpočívat při četbě pohádky nebo poslechem pohádky z CD. Po odpočinku budou mít děti táborový program formou her a soutěží v rámci celotáborové hry, plus bude pokračovat dopolední program. Ukončení aktivního programu v 16:30.
 
Veškerý program (dopolední i odpolední) bude při vhodném počasí probíhat venku na zahradě.
 
Cena zahrnuje: 
* Kvalifikovaný dozor
* Celodenní stravu + pitný režim
* Veškeré aktivity uvedené v odstavci Dopolední a Odpolední program
* Výtvarný materiál
* Procházky do okolí s programem a hrami - případně návštěva drobného zvířectva v blízkém okolí
* Bude ale i čas na táborové hry, výtvarné dílničky a spousta zábavy
Změna programu vyhrazena - vše je závislé na vhodném počasí pro vybrané aktivity. Nicméně vždy se snažíme a zatím se nám vždy podařilo, program dodržet i přes velké nepřízně počasí.
 
Časový harmonogram dne: 
  7:30 -   9:00 - příchod
  9:00 - 12:00 - dopolední program
12:00 - 12:30 - oběd
12:30 - 13:30 - odpočinek
14:00 - svačina
14:30 - 16:00 - odpolední program
do 17:00 - odchod
 
Minimální počet dětí pro naplnění tábora je 8. V případě, že nebude tábor naplněn, může pořadatel tábor zrušit. Případně nabídnout jiný termín.
PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR LIŠKA BYSTROUŠKA KLECANY
PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR LIŠKA BYSTROUŠKA KLECANY
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - HERECKÝ/DIVADELNÍ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

 *
 *
 *
 *
Mám zájem o letní příměstský tábor na koních v termínu: *
 *
 *
 *
 *
 *

PROHLÁŠENÍ

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s tím, aby osobní a zdravotní (citlivé) údaje mé dcery/mého syna, uvedené v přihlášce na LPT Liška Bystrouška, byly použity provozovatelem tábora po dobu tábora a pro účely tábora. (Dokumenty jsou po skonční LPT skartovány.) 

Dále prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí mé dítě na vybavení zařízení a nebo třetí osobě, v době pobytu. Zavazuji se tímto tuto škodu uhradit.

Prohlašuji tímto, že má dcera/syn provozuje veškeré aktivity na koni (výcvik, vyjížďka,atd. - týká se LPT Koně a LPT Intenzivní kurz jízdy na koni) na vlastní nebezpečí, z vlastní vůle a s mým výslovným souhlasem.

Souhlasím/nesouhlasím s tím, aby provozovatelé tábora a jím pověřené osoby pořizovaly fotografie, videa či zvukové záznamy mé/mého dcery/syna z aktivit tábora a byly zveřejněny na webových stránkách www.skolkabystrouska.cz a https://www.facebook.com/ekoskolkabystrouska .  *
Souhlasím/nesouhlasím s tím, že v případě potřeby (k lékaři) bude můj/má syn/dcera přepravován/a osobním vozidlem (osobou zodpovědnou k řízení vozu). *
Souhlasím/nesouhlasím s tím, aby mé dítě bylo v kontaktu se zvířaty Mateřské školy Liška Bystrouška s.r.o., mohlo je hladit, krmit, vyčesávat, čistit jejich kotce (koně, králíci).  *
Souhlasím/nesouhlasím s tím, aby mé dítě konzumovalo ovoce a zeleninu ze zahrádky Mateřské školy Liška Bystrouška s.r.o. *
Mám zájem o zasílání novinek na uvednou emailovou adresu!
Souhlas s provozním řádem a smluvními podmínkami *
Odesláním tohoto formuláře prohlašuji, že jsem si řádně přečetl Provozní řád a smluvní podmínky, jsem s nimi řádně srozuměn a se vším plně souhlasím.
Odesláním tohoto formuláře dávám svůj souhlas pro Letní příměstské tábory Liška Bystrouška, provozovanými fyzickou osobu Bc. Barbora Procházková, IČ 05727537, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.