Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

Koňský - téma Indiáni

Letní příměstský tábor na koních je zaměřen na děti ve věku od 5 - 10 let (mladší pouze děti docházející přes rok do MŠ Liška Bystrouška/starší po dohodě). 
 
Letní příměstský tábor Koně - s jízdami na koni je vhodný pro děti od 5ti let a starší. Dítě musí být schopno samostatně a bezpečně vést koně v kroku, reagovat na pokyny trenérky a soustředit se na danou činnost minimálně po dobu 30ti minut. Proto je LPT s jízdami vhodný pro děti starší pěti let, jelikož většina z nich tyto podmínky již splňuje. Kapacitně nejsme schopni zajistit vodění mladších dětí, které mají někdy problém udržet se samostataně na koni. Pokud si nejste jisti úrovní schopností dítěte, kontaktujte nás. 
 
Pro děti, které jsou mladší pěti let, je vhodný ve stejném termínu LPT bez jízd na koni. Veškerý program mají všechny děti stejný, děti "bez jízd na koni" pouze nejezdí na koních. Do kontaktu s nimi se však dostanou. 
 
Pozor!!! Novinka - tento turnus bude zaměřen i na fyzioterapeutická cvičení s dětmi. V rámci tohoto tábora spolupracujeme s úžasným týmem z Kutné Hory - EVTERAFYZIO s.r.o. .
 
Cena:     4.900Kč
              3.700Kč (bez jízd na koních)
celodenní docházka od 7:30 - 17:00
Termín:  22.-26.7.2024
 
Cena zahrnuje: 
* Kvalifikovaný dozor
* Celodenní stravu + pitný režim
* Každý den minimálně 30min jízdy na koni (jízdárenská práce nebo vyjížďka) - jízdy na koni pouze u "LPT KONĚ - s jízdami na koni".
* Teorii práce u koní s praktickými ukázkami - trénování koní, lonžování, práce ze země, triková práce, základy Horsmanshipu; bude se ale bavit i o tom, jaké jsou potřeby koní, jakou mají stavbu těla, jak rozpoznat jejich chování, jaké jsou u koní nemoci, ...
* Praxe u koní - čištění koní, krmení,...
* Celotáborová tématická hra se zábavným zakončením.
* Procházky do okolí s programem a hrami - případně návštěva drobného zvířectva v blízkém okolí
* Začátečníci se naučí bezpečnému přistupu ke koním, základní teoretické poznatky o koních, minimálně krok a klus,...(pouze LPT s jízdami na koních).
* Pokročilí se naučí minimálně klus a cval, ti šikovnější mohou již zkusit malé přechody přes kavalety, příp. menší skoky, ...(pouze LPT s jízdami na koních)
* Bude ale i čas na táborové hry, výtvarné dílničky a spousta zábavy
* Využíváme metodu "natural horsemanship".
Změna programu vyhrazena - vše je závislé na vhodném počasí pro vybrané aktivity. Nicméně vždy se snažíme a zatím se nám vždy podařilo, program dodržet i přes velké nepřízně počasí.
 
Po obědě budou mít děti klidový režim. Budou odpočívat při četbě pohádky nebo poslechem pohádky z CD (menší děti) nebo u stolních a společenských her (větší děti). Po odpočinku budou mít děti táborový program formou her a soutěží v rámci celotáborové hry, plus bude pokračovat dopolední program. Ukončení aktivního programu v 16:30.
 
Veškerý program (dopolední i odpolední) bude při vhodném počasí probíhat venku na zahradě.
 
V pátek probíhají od 14:00 ukázkové jízdy pro rodiče. Čas si dohodnete individuálně s instruktorkou v průběhu LPT.
 
Časový harmonogram dne:
  7:30 -   8:30 - příchod
  9:00 - 12:00 - dopolední program
12:00 - 12:30 - oběd
12:30 - 13:30 - odpočinek
14:00 - svačina
14:30 - 16:00 - odpolední program
do 17:00 - odchod
 
Minimální počet dětí pro naplnění tábora je 7. V případě, že nebude tábor naplněn, může pořadatel tábor zrušit. Případně nabídnout jiný termín.
PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR LIŠKA BYSTROUŠKA KLECANY
PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR LIŠKA BYSTROUŠKA KLECANY
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA KONÍCH

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

 *
 *
 *
 *
Mám zájem o letní příměstský tábor na koních v termínu: *
 *
 *
 *
 *
 *

PROHLÁŠENÍ

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s tím, aby osobní a zdravotní (citlivé) údaje mé dcery/mého syna, uvedené v přihlášce na LPT Liška Bystrouška, byly použity provozovatelem tábora po dobu tábora a pro účely tábora. (Dokumenty jsou po skonční LPT skartovány.) 

Dále prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí mé dítě na vybavení zařízení a nebo třetí osobě, v době pobytu. Zavazuji se tímto tuto škodu uhradit.

Prohlašuji tímto, že má dcera/syn provozuje veškeré aktivity na koni (výcvik, vyjížďka,atd. - týká se LPT Koně a LPT Intenzivní kurz jízdy na koni) na vlastní nebezpečí, z vlastní vůle a s mým výslovným souhlasem.

Souhlasím/nesouhlasím s tím, aby provozovatelé tábora a jím pověřené osoby pořizovaly fotografie, videa či zvukové záznamy mé/mého dcery/syna z aktivit tábora a byly zveřejněny na webových stránkách www.skolkabystrouska.cz a https://www.facebook.com/ekoskolkabystrouska . *
Souhlasím/nesouhlasím s tím, že v případě potřeby (k lékaři) bude můj/má syn/dcera přepravován/a osobním vozidlem (osobou zodpovědnou k řízení vozu).  *
Souhlasím/nesouhlasím s tím, aby mé dítě bylo v kontaktu se zvířaty Mateřské školy Liška Bystrouška s.r.o., mohlo je hladit, krmit, vyčesávat, čistit jejich kotce (koně, králíci). *
Souhlasím/nesouhlasím s tím, aby mé dítě konzumovalo ovoce a zeleninu ze zahrádky Mateřské školy Liška Bystrouška s.r.o.  *
Mám zájem o zasílání novinek na uvednou emailovou adresu!
Souhlas s provozním řádem a smluvními podmínkami *
Odesláním tohoto formuláře prohlašuji, že jsem si řádně přečetl Provozní řád a smluvní podmínky, jsem s nimi řádně srozuměn a se vším plně souhlasím. 
Odesláním tohoto formuláře dávám svůj souhlas pro Letní příměstské tábory Liška Bystrouška, provozovanými fyzickou osobu Bc. Barbora Procházková, IČ 05727537, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR LIŠKA BYSTROUŠKA KLECANY
PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR LIŠKA BYSTROUŠKA KLECANY
PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR LIŠKA BYSTROUŠKA KLECANY
PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR LIŠKA BYSTROUŠKA KLECANY
PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR LIŠKA BYSTROUŠKA KLECANY
PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR LIŠKA BYSTROUŠKA KLECANY