Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

Výsledky zápisu 2021/2022

Ve dnech 2. - 15. 5. 2021 se uskutečnil zápis na docházku do naší MŠ na školní rok 2021/2022.
 
V letošním roce jsme přijali rekordní počet přihlášek. Jsme potěšenI a zároveň vděčni, že i přes současné složité období, projevilo tolik rodičů zájem o umístění svého pokladu do naší MŠ. Velmi si toho vážíme a děkujeme za projevenou důvěru a zájem o naše služby.  
 
O to více nás mrzí, že pro 22 zájemců se nám nakonec uvolnila pouze čtyři místa (na plnou celotýdenní docházku). Do školy sice vyprovázíme šest předškoláků, ale několikero dětí, které dochází do školky na pár dnů v týdnu, si od září rozšířily docházku na více dnů a tak se nám celkový počet volných míst ještě snížil. 
 
Výsledky zápisu budou uchazečům (resp. jejich zákonným zástupcům) rozeslány emailem, rozhodnutí o přijetí/nepřijetí následně poštou, nebo datovou schránkou. 
 
Zápis na školní rok 2022/2023 proběhne v květnu 2022. 
VÝSLEDKY_ZÁPIS_2021_2022