Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

Výsledky zápisu na školní rok 2020/2021

Oznámení o dětech přijatých/nepřijatých do MŠ Liška Bystrouška pro školní rok 2020/2021

 
Ředitelka MŠ Liška Bystrouška, Zdibsko 163, 250 67  Klecany - Zdibsko rozhodla, v souladu s §36 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozd. předpisů a v souladu s kritérii, pro přijetí/nepřijetí dětí do MŠ Liška Bystrouška následovně:
Výsledky zápis 20_21