Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

Povinné předškolní vzdělávání

Počínaje dnem 1. září 2017 se stává předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dosáhly před datem 1. 9. 2017 pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku.

Povinnou předškolní docházku lze splnit pouze v zařízeních zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, což naše školka splňuje. Můžete tak splnit zákonem stanovené podmínky pro vzdělávání dětí a zároveň dítěti nabídnout alternativnější způsob předškolního vzdělávání s častým pobytem venku.

Zákon navíc umožňuje přijmout dítě, které není očkované, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace. Tato možnost se však vztahuje pouze na děti, které patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Pokud se chcete zapsat na školní rok 2017/2018, rezervujte si termín ZDE!