Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

Kavárna pro rodiče

Vážení rodiče,

Připravili jsme pro vás sérii osmi seminářů na téma rodičovství. Série prvních čtyř proběhne do konce tohoto školního roku a další čtyři v příštím školním roce. Díky dotacím z EU jsou pro vás semináře zdarma!

Zde jsou témata na letošní školní rok. Všechny semináře povede paní Kyselá z Akademie rodičovství. Termíny obdržíte emailem.


 

Název semináře

 

Stručný popis

 

 

Jak vychovat ze syna Muže a z dcery Ženu

 

Naplňování otcovské a mateřské role rodičem je pro dítě tím nejdůležitějším základem pro jeho budoucí spokojený život. Pro zdravý vývoj dítěte je užitečné, aby se pohybovalo mezi oběma rolemi. Proč a kdy kterou potřebuje?

 • Rodiče se dozví, co je z vývojového hlediska pro děti od narození do 6 let klíčové.
 •  Jaký je rozdíl mezi mateřskou a otcovskou rolí a kdy kterou děti více potřebují?

Proč nelze děti vychovávat stejně.

 • Rozebereme konkrétní situace rodičů a jejich dotazy.

 

 

 

Jak se zorientovat v potřebách dětí předškolního věku v souvislosti se vstupem do základní školy

 

Vaše děti jsou v předškolním věku a některé již brzy čeká důležitý životní mezník – vstup do školy. Pojďme se společně podívat, jak je na tento přechod můžete co nejlépe připravovat. Jaké potřeby je důležité u dětí naplňovat, aby zažívaly radostné chvíle při učení?

 • Klíčové potřeby pro život a jak je pozitivně naplňovat u vašich dětí.
 •  Jak přístup rodiče může ovlivnit sebepojetí dítěte?
 • Rodiče se dozví konkrétní příklady, jak u dítěte rozvíjet samostatnost, sebedůvěru a další schopnosti, které mu vstup do školy usnadní.

 

 

 

Jak laskavě nastavovat dětem hranice

 

 

 

Děti potřebují vědět, co smí a co nesmí. Potřebují si odžít situace, jejichž důsledky je obohatí do života. Je to způsob, jak se děti učí zodpovědnosti, která pro ně bude po odchodu z mateřské školy podstatná.

 • Rodiče se dozví rozdíl mezi přísností a důsledností.
 •  Co jsou hranice a k čemu je děti potřebují?
 •  Jakým způsobem nastavovat hranice bez trestů a protestů?
 • Rodiče získají inspiraci, jak nechat děti prožívat důsledky svého chování.
 • Společně s rodiči vytvoříme konkrétní příklady, co je pro jejich děti únosné a k tomu řešení.

 

 

Jak reagovat na emoce dětí

 

 

 

Víme, že pro většinu rodičů je nejtěžší vidět své dítě plakat nebo vztekat se. Nyní může získat inspiraci, jak empaticky přistupovat, aby děti emoce mohly projevovat a zároveň jim byly nabídnuty hranice, či pomoc při zpracování emoce.

 • Rodič se dozví, co jsou emoce, jak vznikají.
 • Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak empaticky reagovat, když je dítě v emocích.
 • Rodiče získají přehled, co nejčastěji za emocemi dětí stojí.
 • Dostanou konkrétní nápady, jak naučit děti emoce zvládnout.