Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

Náš tým

Bc. Barbora Procházková

jednatelka, 38 let, 2 děti
teta Bára
"Nejen pozitivní vztah k dětem mě před několika lety přivedl k myšlence založení "tak trošku jiné" mateřské školy. Narození mé první dcery byl pak impuls, který vše odstartoval. V průběhu několik let vznikaly různé koncepce, vždy podřízené filosofii souznění s přírodou, ekologii, zdravému stravování a možnostem, které nabízelo umístění tohoto centra. Nechtěla jsem jen jednu z mnoha soukromých školek, které nabízejí hodiny angličtiny. Chtěla jsem pro děti něco víc. Úzký kontakt s přírodou, kde si děti nejen hrají, ale učí se prožitkem. Jsou v kontaktu se zvířaty, o která se i starají, pěstují si vlastní zeleninu, sklízí ovoce a naučí se třeba upéct i chléb.
Doufám, že se vašim dětem bude u nás líbit a najdou v našem centru spoustu nového poznání, zábavy, inspirace a prožijí spolu s námi mnoho šťastných chvil." 
PRAXE
  • chůva v anglické rodině (2000 - 2001)
  • kompletní organizace a zajištění letních integrovaných dětských pobytů pro zdravé a zdravotně postižené děti pod hlavičkou Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - klub Praha 6 (2001 - 2006)
  • marketing a project management u společnosti Ing. Ladislav Krulich - La-Bohéme, kde součástí práce byla i kompletní organizace a zjištění letních dětských pobytů, kurzů a víkendových pobytů pro Jezdecký areál Zduchovice (2001 - 2012)
VZDĚLÁNÍ
V roce 1998 úspěšně složila maturitní zkoušku na obchodní akademii. Je držitelkou osvědčení kurzu pro výkon hlavního vedoucího letních dětských táborů, který je akreditován Ministerstvem školství a jehož součástí byl i kurz první pomoci. V rámci svého vysokoškolského studia (2010-2013) složila zkoušky z pedagogiky a psychologie. V oblasti mateřských školek se dále vzdělává samostudiem a účastí na seminářích a kurzech.

Mgr. Lucie Ferencová Zichová

ředitelka a pedagog, 33 let, 1 dítě
Mgr. Lucie Zichová
PRAXE
2007-2009 Diagnostický ústav a středisko výchovné péče Praha (vychovatelka)
2005-2009 soukromá učitelka
2006-2007 ZŠ Praha 9 (speciální pedagog)
2009-2014 MŠ Praha (učitelka)
VZDĚLÁNÍ 
1998-2002 Střední pedagogická škola
2002-2003 VŠ pedagogická, obor učitelství 1.st.ZŠ
2003-2006 VŠ, obor speciální pedagogika-vychovatelství (Bc.)
2006-2008 VŠ, obor speciální pedagogika (Mgr.)
SEMINÁŘE a KURZY
II. cyklus Základní umělecké školy - hra na klavír, hra na zobcovou flétnu
2010 - Jarní roztančení pro děti MŠ
2014 - Poruchy chování u dětí MŠ
2014 - Předčtenářská gramotnost
 

Anna Czechmanová

pedagog, 34 let, 2 děti
teta Anička
PRAXE
Od 15 - 21 let jsem se účastnila ve funkcích praktikantka/vedoucí dětských táborů. Například pro DDM Praha 2 Na smetance, DDM Hradec Králové – tábor Suté břehy u Ústí nad Orlicí. V letech 2001 - 2002 (1,5 roku) jsem působila jako Au-pair ve Veké Británii.
Při studiích na VOŠ jsem absolvovala několika měsíční pedagogickou praxi v DDM Praha 2 Na smetance a vedla jsem tam i keramický kroužek pro děti předškolního věku.
V období mateřské dovolené jsem se rozhodla změnit obor a začala jsem působit v dětských organizacích. Začala jsem vedením výtvarného kroužku v dětském centru v Kralupech nad Vltavou a následně jsem s radostí přijala nabídku zaměstnání v MŠ Liška Bystrouška, čímž jsem si splnila svůj sen.
2005 – 2006 Zentiva, a.s. - HR oddělení
2006 – 2007 HMC group – HR konsultant
2007 – 2008 ALBI, s.r.o.
2008 – 2015 SYNTHOS S.A.
2010 – 2015 mateřská dovolená 
VZDĚLÁNÍ
1997 – 2001 – SOŠ Hradební –  zakončeno maturitní zkouškou
2001 – 2002 – Au-pair ve Velké Británii po dobu 1,5 roku
2002 – 2005 – Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra VOŠ spol. s.r.o.  – Ukončeno absolutoriem
                      Kvalifikace: Diplomovaný specialista v oboru Pedagog volného času
2015 – 2016 – Studium na SPGŠ Beroun – Učitelství pro mateřské školy 
SEMINÁŘE a KURZY
2013 – Instruktor školních lyžařských zájezdů
2015 - Enviromentální výchova v předškolní pedagogice
 

Jana Hermanová

teta k jesličkovým dětem, instruktorka jezdectví
1501919_10201126328108602_369199875_n
PRAXE 
2003 - 2014      všeobecná zdravotní sestra
2009 - 2013      spolupráce s Jezdeckým areálem Zduchovice - instruktor jízd, hlavní vedoucí na letních dětských táborech a kurzech, zdravotní dozor při soustředěních a závodech
 
VZDĚLÁNÍ
Všeobecná zdravotní sestra
 
KURZY
  • masér pro sportovní a rekondiční masáže (2006)
  • instruktor turistických jízdáren (2009)
  • semináře a samostudium o výcviku koní formou „natural horsemanship“ (2004 - 2014)