Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

Zápis 2020/2021

ZÁPIS do MŠ

 pro školní rok 2020/2021
Přijímací řízení a kritéria pro přijetí
(upravená kritéria s platností od 6. 4. 2020)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVI-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Na základě těchto opatření se mění kritéria zápisu následovně.

Zápis do MŠ Liška Bystrouška pro školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech: 
 
02. května – 15. května 2020
 

 ORGANIZACE ZÁPISU

1. Podání přihlášky bude organizováno bez osobní přítomnosti dítěte a jeho zákonného zástupce a přihlášku bude možné podat:

  • Datovou schránkou – ID dat.schárnky – adcszpg
  • Emailem – pouze s elektronickým podpisem na adresu barbora@skolkabystrouska.cz
  • Poštou – na adresu MŠ Liška Bystrouška, Zdibsko 163, 250 67  Klecany – Zdiby.

2. Jaké dokumenty je potřeba odevzdat?

a)       PŘIHLÁŠKA – podepsána zákonným zástupcem - pro datovou schránku a zasílání poštou, podepsána elektronicky  - pro zasílání emailem. DOKUMENT - PŘIHLÁŠKA
b)       RODNÝ LIST – stačí prostá kopie přiložená k přihlášce
c)     POTVRZENÍ OD LÉKAŘE (DOKUMENT - LÉKAŘ)– není vyžadováno! Podmínkou pro přijetí je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání (do 31. 8. dosáhly pěti let).
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pokud jste tak již učinili a potvrzení od lékaře máte, přiložte ho prosím k přihlášce. Pokud potvrzení o lékaře nemáte, je nutné, aby zákonný zástupce doložil pro splnění povinnosti následující:
  • Prohlášení, že je dítě řádně očkováno (viz VZOR), a
  • Doloží kopii očkovacího průkazu.
d)       V případě cizinců je nutný pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkaz zdravotní pojišťovny.
e)       VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK (viz PŘÍLOHA)  
 
Kritéria při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy Liška Bystrouška:
Při rozhodování o zařazení dítěte do Mateřské školy Liška Bystrouška s.r.o. vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené skupiny dětí. Za účelem jejího vytvoření přihlížíme k věku - přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s odkladem povinné školní docházky.Dále se rozhoduje o zařazení dítěte do MŠ Liška Bystrouška u dětí, které dosáhly stejného věku k 1.září, následovně – v tomto případě jsou přednostně přijímány děti, které mají ve školce sourozence, děti, které chtějí v naší MŠ plnit celou předškolní docházku (tedy zůstat do 6-7 let) a děti, které mají zájem o vícedenní a celodenní docházku.  
 
Výsledek zápisu zveřejníme na veřejně přístupném místě na budově školy a webových stránkách školy nejpozději – 10. června 2020. 
 
Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně – s odesláním nejpozději do 16. 6. 2020.
 
U přijatých dětí bude následovat podepsání smlouvy o vzdělání v individuálně domluveném termínu.                                                                                                                                              
 
 
Ředitelka MŠ                                                                                                                              
Bc. Barbora Procházková