Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

Letní pobytový tábor Buková v Jižních Čechách

Letní pobytový tábor v Bukové u Trhových Svin je zaměřen na děti ve věku od 6 let. Po delší době navazujeme na tradici Letního tábora Buková. Než jsme kvůli jiným pracovním závazkům museli tuto činnost s těžkým srdcem ukončit, účastnili se někteří z nás tohoto tábora od svých 7mi let, prošli funkcí praktikanta, vedoucího oddílu a skončili funkcí hlavního vedoucího. Vznikla zde přátelství, která trvají více jak 30 let. 
 

POPIS TÁBORA

Děti budou spát v chatičkách po třech - jedna postel + 1x palanda. K dispozici budou mít zděné hygienické zázemí (záchody/sprchy) a zděnou kuchyň a jídelnu. V případě hodně špatného počasí je k dispozici klubovna. Budeme mít tématickou celotáborovu hru, budeme sportovat, chodit na výlety, sbírat borůvky, jezdit na kole a navazovat nová přátelství. 
 
Cena:    6.400Kč
Termín: 6. - 12.8.2023 
 
Cena zahrnuje: 
* Ubytování od neděle do soboty
* Maximální počet účastníků 30
* Každý den táborový program - celotáborová hra, hry, soutěže, sport, vyjížďky do okolí (u tábora jsou cyklistické trasy v lese po zpevněné komunikaci, kde nejezdí auta!) 
* Celodenní pitný režim a strava (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, příp.druhá večeře)
* Kvalifikovaný dozor
* Veškeré potřebné materiály
 

NÁSTUP NA TÁBOR

Neděle 6.8. mezi 14:00-15:00 (příjezd vlastním vozem - nezajišťujeme dopravu autobusem) - děti budou mít již připravenou svačinu.
 

ODJEZD Z TÁBORA

Sobota 12.8. v 10:00 - děti budou mít dopolední svačinu. 
 
Časový harmonogram dne:
  7:30            - budíček
  7:30 -  8:30 - rozcvička + hygiena
  8:00            - snídaně       
  8:30 - 11:30 - dopolední program
10:00            - dopolední svačina
11:30 - 12:00 - příprava na oběd
12:00 - 12:30 - oběd
12:30 - 14:00 - odpočinek/osobní volno
14:00 - 17:00 - odpolední program
15:00             - odpolední svačina
17:00 - 18:00 - osobní volno
18:00 - 18:30 - příprava na večeři
18:30            - večeře
19:00 - 20:00 - osobní volno/hygiena
20:00 - 21:00 - večerní program (vyprávění příběhů, zpívání u ohně, atp.)
21:00            - večerka

 
Minimální počet dětí pro naplnění tábora je 15. V případě, že nebude tábor naplněn, může pořadatel tábor zrušit. Případně nabídnout jiný termín.
Chatičkový tábor Buková
Chatičkový tábor Buková
Rybník směr Petříkov
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR BUKOVÁ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

 *
 *
 *
 *
Mám zájem o letní příměstský tábor na koních v termínu:  *
 *
 *
 *
 *
 *

PROHLÁŠENÍ

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s tím, aby osobní a zdravotní (citlivé) údaje mé dcery/mého syna, uvedené v přihlášce na Letní pobytový tábor Liška Bystrouška, byly použity provozovatelem tábora po dobu tábora a pro účely tábora. (Dokumenty jsou po skonční LPT skartovány.) 

Dále prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí mé dítě na vybavení zařízení a nebo třetí osobě, v době pobytu. Zavazuji se tímto tuto škodu uhradit.

Prohlašuji tímto, že má dcera/syn provozuje veškeré aktivity na kole s mým výslovným souhlasem.

Souhlasím/nesouhlasím s tím, aby provozovatelé tábora a jím pověřené osoby pořizovaly fotografie, videa či zvukové záznamy mé/mého dcery/syna z aktivit tábora a byly zveřejněny na webových stránkách www.skolkabystrouska.cz a https://www.facebook.com/ekoskolkabystrouska . *
Souhlasím/nesouhlasím s tím, že v případě potřeby (k lékaři) bude můj/má syn/dcera přepravován/a osobním vozidlem (osobou zodpovědnou k řízení vozu). *
Souhlasím/nesouhlasím s tím, aby mé dítě bylo v kontaktu se zvířaty (domácími/ochočenými - pokud vyrazíme na výlet) - mohlo je hladit, krmit. *
Souhlas s provozním řádem a smluvními podmínkami *
Odesláním tohoto formuláře prohlašuji, že jsem si řádně přečetl Provozní řád a smluvní podmínky, jsem s nimi řádně srozuměn a se vším plně souhlasím.
Odesláním tohoto formuláře dávám svůj souhlas pro Letní pobytový tábor Buková, provozovaným fyzickou osobu Bc. Barbora Procházková, IČ 05727537, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.