Kontakt
Liška Bystrouška
+420 733 527 799
info@skolkabystrouska.cz
Zdibsko 163
250 67 Klecany

Vypsány kurzy pro rok 2014

V sekci "Kroužky" naleznete vypsané kurzy pro rok 2014.
 
V současné době již běží kurz Angličtiny s Mortimerem, na který je stále možnost se přihlásit a připojit se k naší skupince. Kurzy angličtiny probíhají každý čtvrtek od 9:15.
 
Pro rok 2014 jsme opět vypsali rytmicko-pohybové kurzy, které jsou vhodné jak pro děvčata, tak pro chlapce. Zaměřují se na rozvoj všech tanečně-pohybových kvalit jako je muzikálnost, koordinace pohybů, flexibilita či motorická paměť. Děti se učí jednoduché kroky, které se spojují do složitějších variací, ale důraz je kladen také na rozvoj schopnosti improvizovat.
 
I v tomto roce budou pokračovat jezdecké kurzy naší miniškoličky. Hlavní myšlenkou kurzu je naučit děti nejen dobře jezdit na koních, ale i jak správně a bezpečně s koňmi manipulovat a pochopit jejich chování. Děti získávají obecné zkušenosti o práci s koňmi, a to jak teoretické, tak praktické. Při výcviku je kladen důraz na bezpečnost dětí.